Sekce


Výkresová dokumentace je standardně předávána v digitální podobě v nativním formátu SolidWorks® 2007 *.slddrw, který je možné prohlížet a tisknout v prohlížeči SolidWorks Viewer (lze jej volně stáhnout z domovských stránek a používat zdarma) nebo ve formátu eDrawings *.edrw, který spojuje 3D a 2D data v jednom souboru a umožňuje prohlížení v prohlížeči eDrawings (light verze zdarma), případně funguje jako samospustitelný *.exe soubor - viz. ukázka. Dále je možné výkresy předat ve 2D formátu *.dwg AutoCAD® 2000, případně AutoCAD® některé nižší verze. Schemata jsou standardně předávána ve formátu *.dwg. Další elektronické formáty je nutno předem projednat.

Po dohodě je možné předat i vykreslenou papírovou dokumentaci (formáty A4 - A0) v dohodnutém počtu kopií na obyčejném papíru nebo fóliích.
Předávaná dokumentace standardně obsahuje:

  • kompletní výkresovou dokumentaci vyráběných dílů,
  • kusovníky vyráběných i nakupovaných dílů,
  • kontaktní adresy možných dodavatelů nakupovaných dílů.