Sekce

CAD systém SolidWorks vyvíjí americká firma SolidWorks Corporation, která vznikla v roce 1993. Zakladatelé firmy měli velké zkušenostmi v oborech CAD/CAM: Michael Payne - zakladatel PTC (Pro/E), Jon Hirschtick - Computervision (CADDS 5), Vic Leventhal - CAD Solutions. Od samého počátku bylo cílem vytvořit program stejných možností jako velké CAD systémy (I-DEAS, UNIGRAPHICS...), ale méně náročný na obsluhu a techniku, to znamená levný a snadno zvládnutelný modelář, s možností navázání aplikací pro FEM analýzy, CAM, správu dat..., který bude funkční v prostředí 32-bitových Windows s minimálními nároky na zácvik, síťovou a internetovou komunikaci. V roce 1995 tak vznikla první verze parametrického objemového modeláře SolidWorks. V současné době je firma SolidWorks Corporation součástí francouzského koncernu Dassault (CATIA), v jejímž produktovém portfóliu vyplňuje místo pro tzv. střední CAD systém, a která firmě dotváří jméno a oslovuje množství nových uživatelů. SolidWorks byl původně koncipován jako objemový modelář postavený na modelovacím jádru Parasolid. V soušasné době je doplněn i o funkce pro plošné modelování. Dodáván je jako vlastní aplikace a doplňkové moduly. Spousta dalších aplikací je pak dodávána třetími stranami.

Vlastní aplikace obsahuje přímo:

 • modelování dílů/ploch
 • modelování sestav
 • tvorba dokumentace (výkresů)
 • plechové díly
 • základní kinematika
 • základní prostředky pro tvorbu forem
 • převodníky pro import a export souborů
 • makra a API využívající Visual Basic
 • modul eDrawings pro publikaci vytvořených dat

Z doplňkových modulů jsou k dispozici např.:

 • PhotoWorks - vizualizace (fotorealistické zobrazení)
 • FeatureWorks - parametrizace importovaných dílů
 • SolidWorks Animator - tvorba animací
 • SolidWorks Moldbase - polotovary pro vytváření forem
 • SolidWorks Piping - tvorba potrubí

Z aplikací dodávaných třetími stranami jsou nejzajímavější:

 • MechSoft.com - výpočty, knihovna normalizavaných součástí,... (CAdis)
 • GearTrax - výpočty vaček a ozubení (Camnetics)
 • ACP4SWX - správce barev pro SolidWorks (swtools.cad.de)
 • EcoSqueeze - defragmentace OLE souborů SolidWorks (EcoCom)
 • ShapeWorks - volné modelování ploch (Baren-Boym)

V České republice je SolidWorks dodáván s lokalizovaným prostředím (v češtině) a s českými příručkami. Současná verze na trhu je označená jako SolidWorks®2007 SP3.1.